Veilig werken gaat natuurlijk een ieder aan, maar vooral een werkgever moet dit onder controle hebben en tenminste een beeld hebben van de risico’s die de werknemers lopen. Themag ondersteunt u graag bij het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) op het technische vlak.

De door ons uitgevoerde onderzoeken hebben alles te maken met de veiligheid van mensen in wisselwerking met de machines en apparaten die als arbeidsmiddel worden ingezet.

Maar ook de directe omgeving, de onderhoudssituatie en combinaties van machines krijgen aandacht. Hierbij worden zowel grote productielijnen als vrijstaande apparatuur onderzocht.

Themag heeft personeel met een gedegen technische achtergrond, daarom zijn schadeanalyses en technische berekeningen ook een vaak voorkomend deel van ons werk. Hierbij houden wij onze aandacht steeds gefocust op het begrip veiligheid.

Belangrijke informatiebronnen voor ons werk zijn de zogenoemde Sociale richtlijnen van de EU. Met name de kaderrichtlijn gericht op verbetering van veiligheid en gezondheid op het werk, en de daaraan gekoppelde Richtlijnen worden door Themag gevolgd in hun wijzigingen en toevoegingen. Onderzoek naar veilig werken wordt echter steeds vanuit de nationale wetgeving gedaan. Daar ligt namelijk het complete pakket van eisen dat aan werkgevers en werknemers wordt gesteld. Voor veel landen in de EU houden wij ons daarom op de hoogte van de ontwikkelingen in de nationale wetgeving over veiligheidseisen voor arbeidsmiddelen.