Adviseren over CE-markering betekent dat zowel kennis van de wetgeving als ervaring in de productie van de juiste documenten aanwezig moet zijn. Alles met als doel om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen en de zaken waar het u werkelijk om gaat niet te laten stagneren, maar juist te kunnen versnellen.

Themag adviseert over alle EU-richtlijnen en EU-verordeningen voor CE-markering, bijvoorbeeld voor machines, medische hulpmiddelen, elektrische apparaten, bouwproducten, ATEX en drukapparatuur.

Aan de uitvoerende kant kan Themag voor u risicoanalyses maken, normen interpreteren en handleidingen schrijven.

Vaak hebben samenwerkende partijen vragen over de verdeling van de verantwoordelijkheid: Wie van ons is de fabrikant?, Wie ondertekent de EU-conformiteitsverklaring?, Waar bewaren we het dossier? Bij deze vragen zoeken wij graag voor u de beste oplossing.

Themag komt ook vaak in beeld bij de beoordeling van nieuwbouw en verbouw van productielijnen. Het advieswerk start dan met het beantwoorden van de vraag of CE-markering eigenlijk wel aan de orde is en wie dan fabrikant in naam is.
Indien een externe instantie zoals een Notified Body moet worden ingeschakeld, kan Themag het keuringsproces vanuit uw situatie begeleiden.

Ook bij het inkopen van zaken hoort CE-markering een onderwerp van aandacht te zijn. Er kunnen door Themag vragen worden beantwoord over de juistheid van de CE-markering van een op zich staand product of van grote installaties. Verder gebeurt het regelmatig dat een leverancier een andere interpretatie van de eisen voor CE-markering heeft dan de klant. In die gevallen kan Themag u ondersteunen bij het overleg.

Bij omvangrijke projecten komt het voor dat Themag adviseert over de juiste teksten in het bestek waarop ingeschreven wordt. Uiteraard vind u onze adviezen ook nog eens helder geformuleerd in onze rapporten.