De volgende links geven toegang tot externe informatiebronnen over CE-markering en Veilig werken:

Portaalsite van de Europese Unie, Nederlands
Link >
Het recht van de Europese Unie, Nederlands
Link >
Arbeidsinspectie Nederland
Link >
FOD, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, België
Link >
Officiële publicaties van de Nederlandse Overheid
Link >
Federale Portaalsite België
Link >
Startpunt informatie arbeidsomstandigheden
Link >
Europese netwerk voor veiligheid en gezondheid op het werk, Nederlands
Link >
EFTA, Europese Vrijhandelsassociatie (ned.: EVA)
Link >
CEN, Europees Comité voor Normering
Link >
CENELEC, Europees Comité voor Elektrotechnische Normering
Link >
ETSI, Europees Instituut voor Normen voor Telecommunicatie
Link >
Catalogus van ISO-normen
Link >
NEN, Nederlands Normalisatie-instituut
Link >