Niet alle cursussen zijn op datum gepland, maar kunnen ook in-company worden gegeven. Als u wensen heeft voor specifieke onderwerpen, kunt u deze aan ons e-mailen of via het aanmeldingsformulier aan ons melden. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Programma:

CE-markering van machines

Cursuscode: 60054
Deze cursus is volledig gebaseerd op de laatste uitgave van de Machinerichtlijn, waarbij ook de EMC-richtlijn en de Laagspanningsrichtlijn de nodige aandacht krijgen. In twee dagen wordt het gehele traject voor CE-markering van machines doorlopen. De cursus is een stevige basis voor het zelf interpreteren van de CE-richtlijnen, het maken van risicobeoordelingen en het opstellen van de documentatie. Voor meer informatie: download pdf >

CE-markering van medische hulpmiddelen

Cursuscode: 60072
De EG-richtlijn Medische hulpmiddelen wordt sinds de invoering in 1998 voortdurend bijgesteld. In deze cursus wordt het stramien van de wetgeving, Europees en nationaal, toegelicht aan de hand van de praktijk. Terwijl het gehele traject voor de CE-markering wordt doorlopen, krijgt u een compleet beeld van de eisen die aan medische hulpmiddelen worden gesteld. Deze cursus is bedoeld voor fabrikanten, importeurs en inkopers. Voor meer informatie: download pdf >

Bouwproducten en CE-markering

Cursuscode: 60141
De overgang van de oude richtlijn bouwproducten naar de EU-verordening 305/2011 (CPR) heeft zijn invloed op bestaande CE-gemarkeerde producten. In deze cursus wordt uitgelegd hoe de EU-verordening praktisch gehanteerd wordt, hoe met typekeuringen of typeberekeningen (ITT) moet worden omgegaan en op welke wijze de productiecontrole (FPC) kan worden ingericht. Ook krijgt de Prestatieverklaring en etikettering veel aandacht. Ook wordt een overzicht van de eisen voor ten minste twee specifieke productnormen bekeken. Het wordt daarom aanbevolen om vooraf uw eigen specifieke onderwerpen aan te geven. Voor meer informatie: download pdf >

Machineveiligheid voor eigenaren

Cursuscode: 60012
In een blok van twee dagen worden alle ins en outs geoefend met het beoordelen van de machineveiligheid in een bedrijf. De opgedane kennis kunt u direct toepassen op uw eigen situatie. Er wordt zowel theoretische als praktische informatie gegeven over de Arbowet en de RIE en ook krijgt de CE-markering veel aandacht. Tijdens de cursus wordt ook een praktijktoets gedaan in een meewerkend bedrijf. Voor meer informatie: download pdf >

Gebruiksaanwijzingen schrijven

Cursuscode: 60091

Een vast onderdeel van de levering van CE-gemarkeerde producten is de documentatie waarin de nieuwe eigenaar leest hoe ermee om te gaan. Ook worden vaak eigen instructies voor arbeidsmiddelen opgesteld door de werkgever. Er wordt in deze training veel aandacht besteed aan de verschillende keuzes in vorm van de gebruiksaanwijzing, de structuur, inhoud en het taalgebruik. Het in duidelijke vorm en taal overdragen van de informatie zorgt ervoor dat de nieuwe eigenaar van het product het gebruikt zoals het is bedoeld. Deze cursus is geschikt voor ieder die gebruiksaanwijzingen en instructiebladen moet schrijven.