Themag wil bedrijven op een ondernemersvriendelijke manier ondersteunen bij CE-markering en veilig werken door het geven van advies, begeleiding en training.

Vanaf het eerste moment dat de EU-regelgeving een belangrijke factor werd voor de handel, hebben bedrijven kunnen rekenen op onze expertise en onze inzet. We hebben ons sinds die tijd bemoeit met alles wat verband houdt met CE-markering en hebben daarom een enorme kennis en ervaring op dit werkgebied.

Veilig werken is ook een onderwerp dat al heel lang onze volle aandacht heeft. De minimum eisen voor op het werk gebruikte machines en gereedschappen zijn voor alle EU-lidstaten gelijkgetrokken en er zijn veel parallellen met CE-markering.

Omdat Themag de praktijk al jaren van dichtbij meemaakt, zijn wij ook de aangewezen partij om cursussen en trainingen te verzorgen over CE-markering en veilig werken.