Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, periodieke controles, RIE’s, oplettendheid enz. kan het gebeuren dat een bedrijf een zonder waarschuwing een flinke stagnatie in de productie oploopt. Een breuk in een machine, een onbeheersbare ontbranding of soms zelfs een dodelijk ongeval vanwege een onjuiste handeling kunnen de aanleiding zijn dat het gebruik van het betrokken bedrijfsmiddel opnieuw moet worden beoordeeld.

Themag heeft de kennis en kunde in huis om het ongeval en de schade analyseren: Wat is de waarschijnlijke oorzaak? Hoe kan dit in het vervolg worden voorkomen? Is dit onderdeel goed geconstrueerd geweest? Zijn de door de leverancier aangedragen oplossingen afdoende? Op dergelijke vragen worden heldere antwoorden geformuleerd, vaak ondersteund met technische berekeningen en vergelijking met informatie uit de literatuur.