Een RIE door Themag uitgevoerd is vooral technisch van aard en vaak aanvullend op die van de Arbodienst. Onze rapporten zijn doorspekt met aansprekend beeldmateriaal. Op deze manier komen de zaken die verbetering behoeven duidelijk onder de aandacht en kunnen ook diegenen in de organisatie die de betreffende machine of het apparaat niet kennen meedenken en meebeslissen.

Bij een RIE is de eerste stap het bepalen onder welke wetgeving een arbeidsmiddel valt. Afhankelijk van het bouwjaar kan bijvoorbeeld CE-markering aan de orde zijn. De staat van het productiemiddel moet dan in ieder geval worden vergeleken met de oorspronkelijke staat van levering en de toen-geldende wettelijke eisen. Daarnaast moet het specifieke gebruik worden bekeken, niet alleen het handelen door een operator, maar ook dat van een onderhoudsmonteur of van een schoonmaakploeg verdient de nodige aandacht. Veel arbeidsmiddelen ondergaan in de loop van hun werkzaam leven wijzigingen. Het is zaak om deze wijzigingen op de juiste waarde te schatten (Is dit nu een nieuwe machine?) en afhankelijk daarvan de juiste lijst van eisen in de RIE te betrekken. Maar vaak zijn behoorlijk oude arbeidsmiddelen (zonder CE) nog nooit onderworpen geweest aan een veiligheidsonderzoek.

In praktisch alle gevallen moeten er zaken worden aangepast. Vanuit de RIE wordt een prioriteit vastgesteld voor het doorvoeren van de voorgestelde verbeteringen. Deze prioriteit volgt uit de mate van risico die gebruikers of andere blootgestelden lopen. In het zogenoemde plan van aanpak worden de nodige verbeteringen gerubriceerd en naar prioriteit beschreven.